32 / 356 96 22

Parafia Świętej Anny

w Katowicach - Janowie

HISTORIA PARAFII ŚW. ANNY W KATOWICACH - JANOWIE

 

W 1902 r. w Janowie powstało Towarzystwo Katolickich Obywateli, które zabiegało o budowę kościoła. Dotąd mieszkańcy należeli do parafii w Mysłowicach, odległej 4 - 5 km drogi.

W 1910 r. przy szybie "Wojciecha" przebudowano na koszt kopalni "Giesche", kotłownię na kościół tymczasowy.

22 października 1910 r. z Mysłowic przybył pierwszy duszpasterz ks. Paweł Dudek. Poświecenia kościoła tymczasowego dokonał ks. proboszcz Bresler z Mysłowic. Przez 17 lat kościół tymczasowy służył parafii. Probostwo i Urząd parafialny mieściły się w bloku przy ul. Oswobodzenia. Lokalia pod wezwaniem św. Anny liczyła 9548 katolików.

1 sierpnia 1912 r. kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia erygował parafię i proboszczem mianował ks. Pawła Dudka.

BUDOWA NOWEGO KOŚCIOŁA

 

W dniu 6 maja 1914 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła w stylu neobarokowym, o rozmiarach: długość 69, 5 m, szerokość w nawie poprzecznej 40 m, wysokość 17 m, w kopule 25 m, wysokość wieży 55 m, powierzchnia 2500 m2. Projektantami byli: Emil i Georg Zillmanowie z Berlina - Charlottenburga. Prace murarskie i ciesielskie powierzono budowniczemu Antoniemu Krafczykowi z Mysłowic.


Kamień węgielny położono 5 lipca 1914 r. Aktu poświecenia dokonał ks. dziekan Wiktor Schmidt z Katowic. W ciągu miesiąca doprowadzono mury do 3 metrów wysokości. Niestety wybuchła I wojna światowa i budowę kościoła przerwano.

Po zakończeniu wojny w 1918 r. natychmiast przystąpiono do dalszej budowy. Po kolejnych dwóch przerwach w 1921 r. dokończono wznoszenie murów i wybudowano wieże. W roku 1925 Franciszek Rozkoszny - budowniczy z Katowic, wykonał sklepienie. Konstrukcję żelazną kopuły i dachu wykonano w hutach "Król" i "Laura". Probostwo wybudowała firma "Kutz" z Katowic w 1927 r.

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA

 

W dniu 23 października 1927 r. ks. bp Arkadiusz Lisiecki poświecił nowy kościół św. Anny. Było to wielkie wydarzenie dla parafii. W sobotę przeniesiono procesyjnie z orkiestrą relikwie świętych męczenników Placyda i Klemencji, z kościoła tymczasowego na plac przy nowym kościele i złożono pod namiotem. Orkiestra z wieży kościelnej długo grała pieśni.

W niedzielę o 7.00 rano ks. Biskupa przywitał burmistrz Janowa - Józef Szeja. Ks. Proboszcz przedstawił historię powstania nowego kościoła.

Fundatorami budowy kościoła byli: Kopalnia "Giesche" oraz Parafia Janów. Ks. Biskup podziękował fundatorom i parafianom. Nabożeństwo upiększył śpiew połączonych chórów. Śpiewało 160 osób pod dyrekcją organisty Maksymiliana Labińskiego. Kazania wygłosili:
ks. prałat Pucher - polskie i ks. prałat Maśliński - niemieckie. Ks. Proboszcz zapalił wieczną lampkę pod ołtarzem na znak obecności Pana Jezusa w kościele.

 

 

KALENDARIUM HISTORII PARAFII I KOŚCIOŁA ŚW. ANNY W JANOWIE

 

1902 - W Janowie zawiązało się Towarzystwo Katolickich Obywateli, które zabiegało o budowę kościoła. Dotąd mieszkańcy należeli do parafii w Mysłowicach, odległych 4 - 5 km drogi.

1910 - Przy szybie "Wojciecha" przebudowano kotłownie i poświęcono jako tymczasowy kościół. Duszpasterzem został ks. Paweł Dudek. Lokalia pod wezwaniem św. Anny liczyła 9548 katolików.

1912 - Kardynał Jerzy Kopp mianował proboszczem ks. Pawła Dudka i erygował parafię św. Anny w Janowie.

1914 - 6 maja rozpoczęto budowę nowego kościoła w stylu neobarokowym o rozmiarach: długość 69, 5 m, szerokość w nawie poprzecznej 40 m, wysokość 17 m, w kopule 25 m, wysokość wieży 55 m, powierzchnia 2500 m2, 700 miejsc siedzących. Projektantami byli Emil i Georg Zillmanowie.

1921 - Dokończono wznoszenie murów, wybudowano wieże.

1925 - Wykonano sklepienie, konstrukcję kopuły i dachu.

1927 - 23. X. ks. bp Arkadiusz Lisiecki poświęcił nowy kościół św. Anny. Główny ołtarz, ambona, chrzcielnica, prospekt organów, figury św. Antoniego i św. Teresy zostały wykonane przez artystę Jerzego Schreinera w Monachium. Witraże wykonał Jerzy Schneider w Ratysbonie. 5 dzwonów wykonała firma Schillinga w Appoldzie k. Weimaru: największy Paweł - 2666 kg, Maria - 1474 kg, Józef - 1025 kg, Barbara - 667 kg, Anna - 581 kg. Organy 75 - głosowe pneumatyczne, 5350 piszczałek wykonała firma Rieger w Karniowie. Żyrandol brązowy, barokowy wg projektu E. i G. Zillmanów wykonano w Berlinie - Charlottenburgu.

Kościół św. Anny został zbudowany na podobieństwo świątyń średniowiecznych w formie krzyża, o bazylikowej kopule wieńczącej skrzyżowanie trójnawowego transeptu z osią boczną. Wejście główne stanowi potrójny portal przedstawiający w symbolicznym ujęciu postacie świętych. Sufit kościoła utworzony jest częściowo ze sklepienia beczkowego, a częściowo krzyżowego. Pilastry i sklepienie są gładko otynkowane. W ołtarzu znajdują się relikwie świętych męczenników Placyda i Klemencji.

1928 - Poświęcone zostały stacji Drogi Krzyżowej malowane na metalowych płytach przez artystę Kowalewskiego z Katowic, według mistrza malarstwa Fugla.

1932 - 4. XII ks. bp Stanisław Adamski poświęcił ołtarz św. Barbary dłuta Langmannów z Krakowa.

1943 - Okupant zabrał 4 dzwony, zostawiając najmniejszy dzwon "św. Annę"

1950 - Staraniem ks. proboszcza Lucjana Pitloka artysta malarz Kazimierz Idczak rozpoczął malowanie kościoła.

1952 - Jubileusz 25 - lecia konsekracji kościoła.

1956 - Został ufundowany przez parafian boczny ołtarz Matki Boskiej, wykonany przez artystę rzeźbiarza Egona Kwiatkowskiego z Katowic. Ołtarz w stylu renesansowym, postacie Matki Boskiej i błogosławiącego Pana Jezusa rzeźbione w drewnie, utrzymane w ciemnej tonacji, suknie złocone. Tło stanowią postacie pięciu panien męczenniczek: św. Agnieszka, św. Katarzyna, św. Małgorzata, św. Barbara i św. Łucja. Z dwóch stron rzeźby świętych związanych z kultem Matki Boskiej: Dawid, Izajasz, św. Łukasz, św. Jan, św. Stanisław Kostka oraz św. Ludwik Maria Grignion de Monfort.

1975 - Staraniem ks. proboszcza Jana Klemensa przeprowadzono remont dachu kościoła i wież.

1977 - 27. X. ks. bp Herbert Bednorz poświecił 2 nowe dzwony na jubileusz 50 - lecia kościoła: Józef - 2000 kg, ufundowany przez Józefa Węgrzyna, Maria - 1300 kg, ufundowany przez parafian wykonane przez ludwisarza Eugeniusza Felczyńskiego z Przemyśla.
Przeprowadzono również remont okien w Zakładzie Witraży Mieczysława Paczka i w Zakładzie Ślusarskim Andrzeja Wolnickiego w Krakowie.

1980 - Malowanie kościoła wg projektu Witolda Pałki wykonał Stanisław Bolczyk. Nowy wystrój prezbiterium wg projektu architekta Michała Kuczmińskiego wykonali: inż. Gotfryd Wolny i Krystian Kahler. Remont generalny organów przeprowadził Zdzisław Zasada.

1986 - Rozpoczęto budowę domu katechetycznego wg projektu dr inż. Zbigniewa Webera.

5. XI. 1992 - Ks. abp Damian Zimoń poświęcił dom katechetyczny.

1998 - Remont dachu kościoła.

1999/2000 - Wykonano odgrzybianie ścian kościoła i organów. Malowanie kościoła wykonała firma Benedykta Bolczyka według dotychczasowej kolorystyki. Zainstalowano nowe wieczne lampy i nową radiofonizację.

2003 - 27 lipca proboszczem parafii św. Anny w Janowie zostaje ks. Zygmunt Klim. Ks. Kanonik Jan Klemens przeszedł na emeryturę.

2007/2009 - Termomodernizacja budynku probostwa i kościoła (założenie nowego centralnego ogrzewania oraz ocieplenie stropu kościoła).

2010/2012 - Renowacja obrazów w prezbiterium kościoła.

2014/2015 - Remont dachu i poddasza na probostwie.

2018 - Malowanie kościoła według kolorystki zatwierdzonej przez Konserwatora Zabytków.

2018 - Remont dzwonnic

 

 

SZCZEGÓLNE WYDARZENIA W PARAFII

 

1915 - Pierwsze Prymicje w naszej parafii ks. Wiktora SIWKA

1923 - 16 luty powstaje Chór św. Cecylii

1933 - Msza św. o. Leonarda PIECHY

1934 - Msza Prymicyjna ks. Stanisława STEFANIAKA

1951 - Msza Prymicyjna ks. Jana LUBECKIEGO

1955 - Msza Prymicyjna ks. Arkadiusza MISIA i ks. Józefa STACHA

1961 - Msza Prymicyjna ks. Jerzego KNAPPIKA

1966 - czerwiec - Msza św. Prymicyjna ks. Henryka KOŁODZIEJA

1975 - Msza św. Prymicyjna ks. Henryka STEGMANNA

1976 - Msza św. Prymicyjna ks. Antoniego ODRÓBKI

1995 - maj - Msza św. Prymicyjna ks. Mirosława RATAJA

1989 - rozpoczyna w naszej parafii działalność Klub Inteligencji Katolickiej - sekcja Janów

1999 - powstaje w naszej parafii Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci

2003 - lipiec ks. Proboszcz Jan KLEMENS przeszedł na emeryturę, nowym proboszczem parafii został ks. Zygmunt KLIM

2005 - 27 październik powstaje Grupa Modlitwy św. o. Pio

2006 - 23 kwietnia - 15 Alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w naszej parafii przyjmuje Święcenia Diakonatu

2007 - maj - Msza św. Prymicyjna ks. Sebastiana KRECZMAŃSKIEGO

2007 - lipiec - Msza św. Prymicyjna ks. Adriana KOSZEMBARA

2012 - październik - Uroczysta Msza św., podczas której brat Fortunat CEPA, OFM, złożył Śluby Wieczyste
2015 - 11 kwietnia - w Katowicach Panewnikach święcenia diakonatu przyjął nasz parafianin brat Dyzma Marcin GUL OFM

2016 - 3 kwietnia - Msza św. Prymicyjna o. Dyzmy Marcina GULA OFM

2016 - od 19 do 25 lipca - gościliśmy młodzież z Francji, która przyjechała na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa

2017 - 23 października - Msza św. z okazji 90-lecia poświęcenia naszej świątyni

2018 - 20 października - Msza św. z okazji Jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Prałata Jana KLEMENSA

2019 - 3 kwietnia odbył się pogrzeb naszego emerytowanego ks. Proboszcza Jana KLEMENSA, który zmarł 30 marca 2019 r.

 

CHMURA TAGÓW

Strony internetowe dla parafii,
Pozycjonowanie parafialnej strony www,
Hosting, strona internetowa,
Strona parafii w Katowicach,
Projekt graficzny strony,
Regularna aktualizacja strony,
Parafialna strona www.

BIURO ADMINISTRATORA CMENTARZA

  Poniedziałek - Piątek:
08.oo-14.oo

 

W soboty tylko jeżeli jest pogrzeb.

KANCELARIA PARAFIALNA

 

Poniedziałek - Piątek:
9.oo-12.oo 

16.oo-17.oo

 

  Sobota:
Nieczynne

 

  Niedziela:
Nieczynne

 

SZYBKI KONTAKT

  Adres:

plac Wyzwolenia 21 

40-423 Katowice

 

 

Telefon: / Fax:

tel. 32 / 356 96 22 | fax 32 / 356 96 23

 

  E-mail:
sw-anna@wiara.org.pl

 

strony internetowe katowice
Copyright © 2015 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1233416 gościem.