32 / 356 96 22

Parafia św. Anny w Katowicach Janowie

HISTORIA PARAFII ŚW. ANNY W KATOWICACH - JANOWIE

 

W 1902 r. w Janowie powstało Towarzystwo Katolickich Obywateli, które zabiegało o budowę kościoła. Dotąd mieszkańcy należeli do parafii w Mysłowicach, odległej 4 - 5 km drogi.

W 1910 r. przy szybie "Wojciecha" przebudowano na koszt kopalni "Giesche", kotłownię na kościół tymczasowy.

22 października 1910 r. z Mysłowic przybył pierwszy duszpasterz ks. Paweł Dudek. Poświecenia kościoła tymczasowego dokonał ks. proboszcz Bresler z Mysłowic. Przez 17 lat kościół tymczasowy służył parafii. Probostwo i Urząd parafialny mieściły się w bloku przy ul. Oswobodzenia. Lokalia pod wezwaniem św. Anny liczyła 9548 katolików.

1 sierpnia 1912 r. kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia erygował parafię i proboszczem mianował ks. Pawła Dudka.

BUDOWA NOWEGO KOŚCIOŁA

 

W dniu 6 maja 1914 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła w stylu neobarokowym, o rozmiarach: długość 69, 5 m, szerokość w nawie poprzecznej 40 m, wysokość 17 m, w kopule 25 m, wysokość wieży 55 m, powierzchnia 2500 m2. Projektantami byli: Emil i Georg Zillmanowie z Berlina - Charlottenburga. Prace murarskie i ciesielskie powierzono budowniczemu Antoniemu Krafczykowi z Mysłowic.


Kamień węgielny położono 5 lipca 1914 r. Aktu poświecenia dokonał ks. dziekan Wiktor Schmidt z Katowic. W ciągu miesiąca doprowadzono mury do 3 metrów wysokości. Niestety wybuchła I wojna światowa i budowę kościoła przerwano.

Po zakończeniu wojny w 1918 r. natychmiast przystąpiono do dalszej budowy. Po kolejnych dwóch przerwach w 1921 r. dokończono wznoszenie murów i wybudowano wieże. W roku 1925 Franciszek Rozkoszny - budowniczy z Katowic, wykonał sklepienie. Konstrukcję żelazną kopuły i dachu wykonano w hutach "Król" i "Laura". Probostwo wybudowała firma "Kutz" z Katowic w 1927 r.

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA

 

W dniu 23 października 1927 r. ks. bp Arkadiusz Lisiecki poświecił nowy kościół św. Anny. Było to wielkie wydarzenie dla parafii. W sobotę przeniesiono procesyjnie z orkiestrą relikwie świętych męczenników Placyda i Klemencji, z kościoła tymczasowego na plac przy nowym kościele i złożono pod namiotem. Orkiestra z wieży kościelnej długo grała pieśni.

W niedzielę o 7.00 rano ks. Biskupa przywitał burmistrz Janowa - Józef Szeja. Ks. Proboszcz przedstawił historię powstania nowego kościoła.

Fundatorami budowy kościoła byli: Kopalnia "Giesche" oraz Parafia Janów. Ks. Biskup podziękował fundatorom i parafianom. Nabożeństwo upiększył śpiew połączonych chórów. Śpiewało 160 osób pod dyrekcją organisty Maksymiliana Labińskiego. Kazania wygłosili: ks. prałat Pucher - polskie i ks. prałat Maśliński - niemieckie.

Ks. Proboszcz zapalił wieczną lampkę pod ołtarzem na znak obecności Pana Jezusa w kościele.

 

 

KALENDARIUM HISTORII PARAFII I KOŚCIOŁA ŚW. ANNY W JANOWIE

 

1902 - W Janowie zawiązało się Towarzystwo Katolickich Obywateli, które zabiegało o budowę kościoła. Dotąd mieszkańcy należeli do parafii w Mysłowicach, odległych 4 - 5 km drogi.

1910 - Przy szybie "Wojciecha" przebudowano kotłownie i poświęcono jako tymczasowy kościół. Duszpasterzem został ks. Paweł Dudek. Lokalia pod wezwaniem św. Anny liczyła 9548 katolików.

1912 - Kardynał Jerzy Kopp mianował proboszczem ks. Pawła Dudka i erygował parafię św. Anny w Janowie.

1914 - 6 maja rozpoczęto budowę nowego kościoła w stylu neobarokowym o rozmiarach: długość 69, 5 m, szerokość w nawie poprzecznej 40 m, wysokość 17 m, w kopule 25 m, wysokość wieży 55 m, powierzchnia 2500 m2, 700 miejsc siedzących. Projektantami byli Emil i Georg Zillmanowie.

1921 - Dokończono wznoszenie murów, wybudowano wieże.

1925 - Wykonano sklepienie, konstrukcję kopuły i dachu.

1927 - 23. X. ks. bp Arkadiusz Lisiecki poświęcił nowy kościół św. Anny. Główny ołtarz, ambona, chrzcielnica, prospekt organów, figury św. Antoniego i św. Teresy zostały wykonane przez artystę Jerzego Schreinera w Monachium. Witraże wykonał Jerzy Schneider w Ratysbonie. 5 dzwonów wykonała firma Schillinga w Appoldzie k. Weimaru: największy Paweł - 2666 kg, Maria - 1474 kg, Józef - 1025 kg, Barbara - 667 kg, Anna - 581 kg. Organy 75 - głosowe pneumatyczne, 5350 piszczałek wykonała firma Rieger w Karniowie. Żyrandol brązowy, barokowy wg projektu E. i G. Zillmanów wykonano w Berlinie - Charlottenburgu.

Kościół św. Anny został zbudowany na podobieństwo świątyń średniowiecznych w formie krzyża, o bazylikowej kopule wieńczącej skrzyżowanie trójnawowego transeptu z osią boczną. Wejście główne stanowi potrójny portal przedstawiający w symbolicznym ujęciu postacie świętych. Sufit kościoła utworzony jest częściowo ze sklepienia beczkowego, a częściowo krzyżowego. Pilastry i sklepienie są gładko otynkowane. W ołtarzu znajdują się relikwie świętych męczenników Placyda i Klemencji.

1928 - Poświęcone zostały stacje Drogi Krzyżowej malowane na metalowych płytach przez artystę Kowalewskiego z Katowic, według mistrza malarstwa Fugla.

1932 - 4. XII ks. bp Stanisław Adamski poświęcił ołtarz św. Barbary dłuta Langmannów z Krakowa.

1943 - Okupant zabrał 4 dzwony, zostawiając najmniejszy dzwon "św. Annę".

1945 - Administratorem parafii zostaje ks. Alfons Tomaszewski.

1946 - Administratorem parafii zostaje ks. Lucjan Pitlok.

1950 - Staraniem ks. proboszcza Lucjana Pitloka artysta malarz Kazimierz Idczak rozpoczął malowanie kościoła.

1952 - Jubileusz 25 - lecia konsekracji kościoła.

1956 - Został ufundowany przez parafian boczny ołtarz Matki Boskiej, wykonany przez artystę rzeźbiarza Egona Kwiatkowskiego z Katowic. Ołtarz w stylu renesansowym, postacie Matki Boskiej i błogosławiącego Pana Jezusa rzeźbione w drewnie, utrzymane w ciemnej tonacji, suknie złocone. Tło stanowią postacie pięciu panien męczenniczek: św. Agnieszka, św. Katarzyna, św. Małgorzata, św. Barbara i św. Łucja. Z dwóch stron rzeźby świętych związanych z kultem Matki Boskiej: Dawid, Izajasz, św. Łukasz, św. Jan, św. Stanisław Kostka oraz św. Ludwik Maria Grignion de Monfort.

1974 - nagle umiera ks. proboszcz Lucjan Pitlok, w jego miejsce 16 października proboszczem parafii zostaje ks. Jan Klemens.

1975 - Staraniem ks. proboszcza Jana Klemensa przeprowadzono remont dachu kościoła i wież.

1977 - 27. X. ks. bp Herbert Bednorz poświęcił 2 nowe dzwony na jubileusz 50 - lecia kościoła: Józef - 2080 kg, ufundowany przez Józefa Węgrzyna, Maria - 1400 kg, ufundowany przez parafian wykonane przez ludwisarza Eugeniusza Felczyńskiego z Przemyśla.
Przeprowadzono również remont okien w Zakładzie Witraży Mieczysława Paczka i w Zakładzie Ślusarskim Andrzeja Wolnickiego w Krakowie.

1980 - Malowanie kościoła wg projektu Witolda Pałki wykonał Stanisław Bolczyk. Nowy wystrój prezbiterium wg projektu architekta Michała Kuczmińskiego wykonali: inż. Gotfryd Wolny i Krystian Kahler. Remont generalny organów przeprowadził Zdzisław Zasada.

1986 - Rozpoczęto budowę domu katechetycznego wg projektu dr inż. Zbigniewa Webera.

5. XI. 1992 - Ks. abp Damian Zimoń poświęcił dom katechetyczny.

1998 - Remont dachu kościoła.

1999/2000 - Wykonano odgrzybianie ścian kościoła i organów. Malowanie kościoła wykonała firma Benedykta Bolczyka według dotychczasowej kolorystyki. Zainstalowano nowe wieczne lampy i nową radiofonizację.

2003 - 27 lipca proboszczem parafii św. Anny w Janowie zostaje ks. Zygmunt Klim. Ks. Kanonik Jan Klemens przeszedł na emeryturę.

2007/2009 - Termomodernizacja budynku probostwa i kościoła (założenie nowego centralnego ogrzewania oraz ocieplenie stropu kościoła).

2010/2012 - Renowacja obrazów w prezbiterium kościoła.

2014/2015 - Remont dachu i poddasza na probostwie.

2018 - Malowanie kościoła według kolorystki zatwierdzonej przez Konserwatora Zabytków.

2018 - Remont dzwonnic.

2020 - Po przeniesieniu ks. proboszcza Zygmunta KLIMA do parafii św. Klemensa do Lędzin, dnia 23 sierpnia administratorem parafii zostaje ks. dr Tomasz SEWERYN.

2021 - 31 stycznia proboszczem parafii zostaje ks. Jacek STANIEC.

2021 - wrzesień remont tarasu wieży kościoła.

2022 - wrzesień rozpoczęcie remontu dachu kaplicy chrzcielnej kościoła, renowacja wieży na kopule kościoła oraz renowacja i odtworzenie pierwotnego (z 1927 roku) krzyża na niej. Remont dachu nad kaplicą przeprowadziła firma Pana Adama Heryka - Prefa Group Chorzów. Rekonstukcji krzyża i zwieńczenia wieży dokonał Pan inż. Józef Bardłowski, Firma Jobimet-Białystok. Kulę wyoblaną (kapsułę czasu) wykonał Pan Jan Tobola - Zakład Handlowo-Budowlany Komag z Brzeska. Projekt krzyża wykonał Pan architekt Adrian Poloczek z Firmy Reco w Katowicach. Nad całością prac czuwał Pan Marian Jaksik z Firmy Reco w Katowicach oraz Pan dr inż. Zbigniew Pająk z Bielska-Białej. Krzyż i zwieńczenie wieży na szczycie świątyni osadził Pan Józef Bulowski z synem Mikołajem i współpracownikami.

2022 - 12 października w czasie Misji Świętych poświęcenie nowego krzyża na cmentarz parafialny.

2023 - 8 maja poświęcenie nowego krzyża misyjnego.

2023 - poświęcenie nowego krzyża na ul. Szopienickiej (Korea).

2023 - remont dachu kopuły naszego kościoła.

 

 

SZCZEGÓLNE WYDARZENIA W PARAFII

 

1915 - Pierwsze Prymicje w naszej parafii ks. Wiktora SIWKA

1923 - 16 luty powstaje Chór św. Cecylii

1933 - Msza św. o. Leonarda PIECHY

1934 - Msza Prymicyjna ks. Stanisława STEFANIAKA

1945 - Administratorem parafii zostaje ks. Alfons TOMASZEWSKI

1946 - Administratorem parafii zostaje ks. Lucjan PITLOK

1951 - Msza Prymicyjna ks. Jana LUBECKIEGO

1955 - Msza Prymicyjna ks. Arkadiusza MISIA i ks. Józefa STACHA

1961 - Msza Prymicyjna ks. Jerzego KNAPPIKA

1966 - czerwiec - Msza św. Prymicyjna ks. Henryka KOŁODZIEJA

1974 - 16 październik proboszczem parafii zostaje ks. Jan KLEMENS

1975 - Msza św. Prymicyjna ks. Henryka STEGMANNA

1976 - Msza św. Prymicyjna ks. Antoniego ODRÓBKI

1995 - maj - Msza św. Prymicyjna ks. Mirosława RATAJA

1989 - rozpoczyna w naszej parafii działalność Klub Inteligencji Katolickiej - sekcja Janów

1999 - powstaje w naszej parafii Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci

2000 - 13 czerwca powstaje w naszej parafii Legion Maryi pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

2003 - lipiec ks. Proboszcz Jan KLEMENS przeszedł na emeryturę, nowym proboszczem parafii został ks. Zygmunt KLIM

2005 - 27 październik powstaje Grupa Modlitwy św. o. Pio

2006 - 23 kwietnia - 15 Alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w naszej parafii przyjmuje Święcenia Diakonatu

2007 - maj - Msza św. Prymicyjna ks. Sebastiana KRECZMAŃSKIEGO

2007 - lipiec - Msza św. Prymicyjna ks. Adriana KOSZEMBARA

2012 - 10 marca - powstaje w naszej parafii Bractwo św. Anny

2012 - październik - Uroczysta Msza św., podczas której brat Fortunat CEPA OFM, złożył Śluby Wieczyste
2015 - 11 kwietnia - w Katowicach Panewnikach święcenia diakonatu przyjął nasz parafianin brat Dyzma Marcin GUL OFM

2016 - 3 kwietnia - Msza św. Prymicyjna o. Dyzmy Marcina GULA OFM

2016 - od 19 do 25 lipca - gościliśmy młodzież z Francji, która przyjechała na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa

2017 - 23 października - Msza św. z okazji 90-lecia poświęcenia naszej świątyni

2018 - 20 października - Msza św. z okazji Jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Prałata Jana KLEMENSA

2019 - 3 kwietnia odbył się pogrzeb naszego emerytowanego ks. Proboszcza Jana KLEMENSA, który zmarł 30 marca 2019 r.

2020 - ks. proboszcz Zygmunt KLIM zostaje przeniesiony do parafii św. Klemensa do Lędzin, a 23 sierpnia nowym administratorem parafii zostaje ks. dr Tomasz SEWERYN

2021 - 31 stycznia nowym proboszczem parafii zostaje ks. Jacek STANIEC

2022wrzesień rozpoczęcie prac remontowych dachu kościoła, renowacja wieży na kopule i odtworzenie krzyża

2022 – 12 października poświęcenie nowego krzyża na cmentarz parafialny

2023 - 8 maja poświęcenie nowego krzyża misyjnego

2023 - sierpień poświęcenie nowego krzyża na ul. Szopienickiej (Korea)

2023 - remont dachu kopuły naszego kościoła

 

Parafia św. Anny w Katowicach

CHMURA TAGÓW

 

BIURO ADMINISTRATORA CMENTARZA

  Poniedziałek - Piątek:
08.00-13.30

 W soboty tylko jeżeli jest pogrzeb.

KANCELARIA PARAFIALNA

 

 

Godziny urzędowania kancelarii:

w poniedziałek:

   od godz. 9.00 do 12.00,

   oraz od 17.00 do 19.00, 

we wtorek:

  od godz. 9.00 do 12.00,

w środę:

   od godz. 9.00 do 12.00,

   oraz od 17.00 do 19.00,

w czwartek:

   od godz. 9.00 do 12.00,

w piątek:

   od godz. 9.00 do 12.00,

   oraz od 17.00 do 19.00. 

  Soboty, niedziele i święta:
Nieczynne

 

SZYBKI KONTAKT

  Adres:

Parafia Rzymskokatolicka św. Anny

plac Wyzwolenia 21 

40-423 Katowice

 

 

Telefon:

tel. 32 / 356 96 22

 

 

E-mail:

sw-anna@wiara.org.pl

janow@katowicka.pl 

 

 
 

Numer konta bankowego:
14 1020 2313 0000 3202 0179 8503

 

strony internetowe katowice
Copyright © 2015 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 3660112 gościem.