32 / 356 96 22

Parafia Świętej Anny

w Katowicach - Janowie

MSZE ŚWIĘTE

W tygodniu:  8.00; 18.00 (ew. 6.30)

W niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00

 

Msze święte w czasie wakacji:

W tygodniu: 8.00 i/lub 18.00

W niedziele: 8.00, 9.30, 11.00, 17.00

 

 

SPOWIEDŹ

Pół godziny przed każdą Mszą św.

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

9.00 - 12.00

16.00 - 17.00

 

 

ODPUST

 

w okolicach wspomnienia św. Anny i Joachima - 26 lipca

najbliższy 29 lipca 2018 r.

 

 

WIECZNA ADORACJA

 

23 lipca 2018 r.

 


NABOŻEŃSTWA i stałe Msze Święte

 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - środa godz. 8.30

Msza św. i nabożeństwo ku czci świętej Anny - dnia 26 każdego miesiąca godz. 8.00

I Wtorek miesiąca - Msza św. o godz. 8.00 i nabożeństwo do św. Anny w intencji matek i czcicieli

I Środa miesiąca - Msza św. o godz. 8.00 w intencji emerytów i rencistów

I Czwartek miesiąca - Msza św. o godz. 8.00 o uświęcenie duchowieństwa i nowe powołania kapłańskie i zakonne z nabożeństwem

I Czwartek miesiąca - Msza św. o godz. 18.00 w intencji parafialnych grup dziecięcych

I Piątek miesiąca - Msza św. o godz. 8.00 w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i nabożeństwo

Msza św. I Piątek miesiąca dla dzieci - o godz. 16.30

Msza św. I Piątek miesiąca dla młodzieży - o godz. 18.00

I Sobota miesiąca - Żywy Różaniec - Msza św. o godz. 8.00 i nabożeństwo

Koronka i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - III piątek miesiąca

Droga Krzyżowa - w Wielkim Poście: w piątki o godz. 8.30 i 18.30 młodzież i dorośli, o godz. 16.30 dzieci

Gorzkie Żale - w Wielkim Poście - w niedziele o godz. 16.30

Majowe - w maju, w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 16.30

Fatimskie - 13 każdego miesiąca od maja do października Msza św. 18.00 z procesją ze świecami, wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec Fatimski.

Czerwcowe - w czerwcu w piątki o godz. 8.30

Różańcowe - w październiku w tygodniu godz. 17.15, w niedzielę o godz. 16.15

 

 

CHRZEST

 

Dwa razy w miesiącu w czasie Mszy św. w niedzielę.

(w okresie wakacyjnym może być jeden raz w miesiącu)

 

Katecheza chrzcielna: w sobotę przed Chrztem św.  o godz. 17.00

(przed Chrztem św. w okresie Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia katecheza w innym terminie)

 

Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:

- akt urodzenia dziecka (odpis) oryginał do wglądu,
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania),

- jeżeli chrzestni są spoza parafii: zaświadczenia z parafii zamieszkania, dopuszczające ich do godności bycia chrzestnymi.

 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Uroczystość I Komunii Świętej 13.05.2018 r.

Terminy spotkań i katechez są podawane w ogłoszeniach parafialnych oraz przez katechetkę.

 

Opiekun:  Ks. Zygmunt Klim

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu dziecka do I Komunii Świętej

- świadectwo chrztu dziecka jeżeli dziecko nie zostało ochrzczone w naszej parafii.

Zgłoszenia dzieci chętnych do przystąpienia do Komunii Św. dokonują rodzice bądź opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej do 30 września 2017 r.

 

 

 

BIERZMOWANIE

 

Katecheza dla bierzmowańców: termin spotkania podawany z wyprzedzeniem

Częstotliwość: co miesiąc


Opiekun: 
Ks. Zygmunt Klim

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do bierzmowania:

- świadectwo chrztu jeżeli chrzest odbył się w innej parafii,

- podanie,

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji w przypadku osób starszych.

 

 

MAŁŻEŃSTWO

 

Narzeczeni, przygotowując się do małżeństwa, powinni: wziąć udział w naukach przedślubnych, odwiedzić Poradnię Życia Rodzinnego, uczestniczyć w Dniu Skupienia dla Narzeczonych.

 

 Protokoły przedślubne:
Spisuje się 3 miesiące przed ślubem po telefonicznym ustaleniu terminu w kancelarii parafialnej.

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPISANIA PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO NA 3 MIESIĄCE PRZED DATĄ ŚLUBU:

- aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
- dowody osobiste,
- świadectwo ukończenia katechizacji (dyplom ukończenia katechezy lub świadectwo szkolne).

 

DOKUMENTY KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE (NAJPÓŹNIEJ 2 TYGODNIE PRZED ŚLUBEM):
- zaświadczenia o uczestnictwie w: naukach przedślubnych, Dniu Skupienia dla narzeczonych oraz przygotowaniu do życia w rodzinie.
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy)

 

Nauki Przedślubne dla narzeczonych:

18 - 20 maja 2018 r. - zapisy telefonicznie w kancelarii parafialnej.

 

Przygotowanie do życia w rodzinie:

Spotkania z Powierniczką Rodzin w naszej parafii, po telefonicznym ustaleniu terminu pod nr telefonu 514-875-414

 

Dni skupienia dla narzeczonych w roku 2018 - rejon Katowice:

 • 04.03.2018 – godz. 15.00 DĄBRÓWKA MAŁA – Parafia św. Antoniego
 • 11.03.2018 – godz. 15.00 PANEWNIKI – Bazylika Franciszkanów
 • 18.03.2018 – godz. 15.00 KATOWICE – Krypta Katedry Chrystusa Króla
 • 25.03.2018 – godz. 15.00 KATOWICE – JÓZEFOWIEC – Parafia św. Józefa

 

 • 03.06.2018 – godz. 15.00 KATOWICE – JÓZEFOWIEC – Parafia św. Józefa
 • 10.06.2018 – godz. 15.00 PANEWNIKI – Bazylika Franciszkanów
 • 17.06.2018 – godz. 15.00 KATOWICE – Krypta Katedry Chrystusa Króla
 • 24.06.2018 – godz. 15.00 DĄBRÓWKA MAŁA – Parafia św. Antoniego

 

 • 02.09.2018 – godz. 15.00 DĄBRÓWKA MAŁA – Parafia św. Antoniego
 • 09.09.2018 – godz. 15.00 PANEWNIKI – Bazylika Franciszkanów
 • 16.09.2018 – godz. 15.00 KATOWICE – Krypta Katedry Chrystusa Króla
 • 23.09.2018 – godz. 15.00 KATOWICE – JÓZEFOWIEC – Parafia św. Józefa

 

 • 04.11.2018 – godz. 15.00 DĄBRÓWKA MAŁA – Parafia św. Antoniego
 • 11.11.2018 – godz. 15.00 PANEWNIKI – Bazylika Franciszkanów
 • 18.11.2018 – godz. 15.00 KATOWICE – Krypta Katedry Chrystusa Króla
 • 25.11.2018 – godz. 15.00 KATOWICE – JÓZEFOWIEC – Parafia św. Józefa

 

Numery telefonów do parafii gdzie odbywają się dni skupienia:

 • Parafia św. Antoniego z Padwy Katowice Dąbrówka Mała: 32 256 60 84
 • Parafia Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP Katowice Panewniki:32 252 68 70
 • Parafia Katedralna Chrystusa Króla Katowice: 32 251 21 96
 • Parafia św. Józefa Katowice Józefowiec: 32 250 12 93

 

POGRZEB

 

Organizację pogrzebu rozpoczynamy od powiadomienia parafii, że ktoś zmarł. Ustala się wówczas termin pogrzebu.

Następnie, jeżeli pochówek ma się odbyć na naszym cmentarzu parafialnym, rodzina zmarłej osoby zgłasza się na cmentarzu u administratora, w godzinach jego urzędowania.

 

Niezbędne dokumenty wymagane do organizacji pogrzebu katolickiego:

- akt zgonu,

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych i/lub wiatyku (Komunii Świętej),
- przekaz z parafii zamieszkania osoby zmarłej (jeśli zmarły nie jest z naszej parafii)

 

 

 

DUSZPASTERZE

 

Ks. Zygmunt KLIM - proboszcz od 2003 r.

 

Ks. Krzysztof WOJACZEK - wikary od 2015 r.

 


Ks. Marek WOLNIK - wikary od 2015 r.

 

Ks. Ireneusz CELARY - rezydent od 2002 r.

 

 

Siostry zakonne pochodzące z naszej parafii:

s. Aldona KLIMCZOK

s. Lidia KOSTKA

 

 

Kapłani i zakonnicy pochodzący z naszej parafii:

ks. Wiktor SIWEK

o. Leonard PIECHA

ks. Stanisław STEFANIAK

ks. Jan LUBECKI

ks. Arkadiusz MIŚ

ks. Józef STACH
ks. Jerzy KNAPPIK

ks. Henryk KOŁODZIEJ

ks. Henryk STEGMANN

ks. Antoni ODRÓBKA

ks. Mirosław RATAJ

ks. Sebastian KRECZMAŃSKI

ks. Adrian KOSZEMBAR

ks. Krzysztof STALA

br. Fortunat CEPA

o. Dyzma GUL

 

 

Siostry zakonne posługujące w naszej parafii:

 s. Estera GÓRNA

s. Beatrix

s. Adriana

s. Natalia

s. Paulina WĘGRZYN

s. Joanna HANDERSKA

s. Jolanta MICHNOWSKA

s. Eligia ZEGUŁA

 

 

Poprzedni proboszczowie (lata):

ks. Paweł DUDEK (1912 - 1945)

Administrator ks. Alfons TOMASZEWSKI (1945 -1946)

ks. Lucjan PITLOK (1946 - 1974)

ks. Jan KLEMENS ( 1974 - 2003)

 

 

 Księża wikarzy posługujący w naszej parafii (lata):

ks. Walther JAESCHE (1912 - 1914)

ks. Anton TOMECZEK (1914 - 1915)

ks. Ernest KUDEŁKO (1915 - 1919)

ks. Franciszek KAINTOCH (1915 - 1920)

ks. Jan ŚLIWKA (1919 - 1923)

ks. Karol DŁUGAJ (1923 - 1925)

ks. Konstanty PIEŁKA (1925 - 1926)

ks. Wendelin KAŁUŻA (1926 - 1928)

ks. Walenty PIASKOWSKI (1928 - 1931)

ks. Zdzisław BELON (1929)

ks. Joachim HILSCHER (1929 - 1930)

ks. Wojciech URBAN (1930 - 1931)

ks. Brunon PALUTKE (1931 - 1932)

ks. Teofil JAMROZY (1931 - 1934)

ks. Emanuel PŁONKA (1932 - 1934)

ks. Franciszek KLIMZA (1934 - 1935)

ks. Paweł RYŚ (1934 - 1937)

ks. Ignacy REMBOWSKI (1935 - 1937)

ks. Jan MACHULEC (1937)

ks. Jan NAGÓRSKI (1937 - 1939)

ks. Bogusław RUSEK (1939)

ks. Leopold PIETROSZEK (1938 - 1944)

ks. Józef KEMPIŃSKI (1939 - 1943)

ks. Paweł LUBOS (1939 - 1941)

ks. Józef KULESA (1941)

ks. Jerzy KULIK (1945)

ks. Franciszek JARCZYK (1945)

ks. Wiktor MANDREK (1945 -1948)

ks. Alojzy PYRSZ (1946)

ks. Edward KARWOTH (1947?)

ks. Benon HORNIK (1948 - 1950)

ks. Jan KAPOŁKA (1950 -1954)

ks. Jan BIZOŃ (1950)

ks. Rudolf KIERA (1953 - 1954)

ks. Rajmund STACHURA (1954 - 1955)

ks. Tomasz SZULC (1955)

ks. Paweł JOCHEMCZYK (1955 - 1957)

ks. Bolesław JAKUBCZYK (1956)

 ks. Stefan MIESZCZANIN (1956 - 1959)

ks. Achilles NIESPOREK (1959)

ks. Szczepan OGAZA (1958 - 1963)

ks. Arkadiusz KOWALCZYK (1962)

ks. Antoni SWADŹBA (1962 - 1966)

ks. Sylwester ANTOSZ (1963 - 1964)

ks. Jerzy GOPPEK (1964 -1968)

ks. Romuald WALDERA (1966 - 1967)

ks. Józef ŻOŁDAK (1967 - 1970)

ks. Paweł SZOLONEK (1968 - 1971)

ks. Jerzy LOSKA (1968 - 1971)

ks. Jerzy GRALA (1970 - 1973)

ks. Antoni GORANSZCZ (1971 - 1975)

ks. Franciszek SZULC (1973 - 1974)

ks. Stanisław GARBOCZ (1973 -1976)

ks. Alfons JANIK (1974 -1978)

ks. Dominik SZAFORZ (1975 - 1978)

ks. Tadeusz ADAMCZYK (1976 -1979)

ks. Józef GRACLA (1978 - 1979)

ks. Stanisław SUCHY (1978 - 1981)

ks. Benedykt FOJCIK (1979)

ks. Bernard JAREK (1979 - 1986)

ks. Henryk RESZKA (1979 -1982)

ks. Bernard NIEMIEC (1981 - 1984)

ks. Henryk RAK (1982 - 1985)

ks. Henryk GORAUS (1985 -1987)

ks. Andrzej SZOSTEK (1985 - 1988)

ks. Stanisław REŚ (1986 - 1993)

ks. Stanisław JURASZEK (1987 - 1989)

ks. Zenon ZAJĄC (1988 - 1990)

ks. Stefan CZERMIŃSKI (1989 -1991)

ks. Zdzisław BRZEZINKA (1990 - 1992 / 1999 - 2004)

ks. Jacek WOJCIECH (1991 - 1992)

ks. Antoni BARTOSZEK (1992 - 1995)

ks. Marek KAMIEŃSKI (1992 - 1996)

ks. Lucjan BIENEK (1993 -1998)

ks. Romuald ADAMSKI (1995 - 1997)

ks. Marek WACHOWIAK (1996 -1999)

ks. Andrzej GRUSZKA (1997 - 2002)

ks. Romuald ŻUREK (1998)

ks. Krzysztof WINKLER (1998 - 2002)

ks. Zenon CZAJKA (1999 - 2003)

ks. Adam SKUTELA (2002 -2006)

ks. Edward FÓRMANOWSKI (2003 - 2006)

ks. Jarosław ZYGMUNT (2006 - 2009)

ks. Łukasz MICHOŃ (2006 - 2009)

ks. Roman WOŹNIAK (2009 - 2011)

ks. Michał STEFAN (2009 -2012)

ks. Wojciech WINKLER (2011 - 2015)

ks. Szymon RESIAK (2012 - 2015)

CHMURA TAGÓW

Strony internetowe dla parafii,
Pozycjonowanie parafialnej strony www,
Hosting, strona internetowa,
Strona parafii w Katowicach,
Projekt graficzny strony,
Regularna aktualizacja strony,
Parafialna strona www.

BIURO ADMINISTRATORA CMENTARZA

  Poniedziałek - Piątek:
08.oo-14.oo

 

W soboty tylko jeżeli jest pogrzeb.

KANCELARIA PARAFIALNA

 

Poniedziałek - Piątek:
9.oo-12.oo 

16.oo-17.oo

 

  Sobota:
Nieczynne

 

  Niedziela:
Nieczynne

 

SZYBKI KONTAKT

  Adres:

plac Wyzwolenia 21 

40-423 Katowice

 

 

Telefon: / Fax:

32 / 356 96 22 | 32 / 356 96 23

 

  E-mail:
sw-anna@wiara.org.pl

 

strony internetowe katowice
Copyright © 2015 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 814375 gościem.